fbpx

[TOUR TẾT] – THƯỢNG HẢI BẮC KINH – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU

16.990.000 VNĐ

  • : Năm 2019: 02, 16/11; 07,21/12 | Năm 2020: 04/01; 08,22/02; 07,21/03

  • : 7 ngày 6 đêm

  • : China Southern Airlines

  • : THƯỢNG HẢI - BẮC KINH - HÀNG CHÂI - TÔ CHÂU

  • : 0931.844.101

0931 844 101